BIP

Komunikat z dnia 31.12.2020 r.

o wysokości stopy referencyjnej

stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych,
o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

Stopa referencyjna obowiązująca w I kwartale 2021 roku wynosi 2,22%.

 

Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). Dokument nie wymaga stempla ani podpisu.

 

Wytworzone przez:Magdalena Żurawińska31.12.2020
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński31.12.2020
Wprowadzone przez:Anna Lipska31.12.2020