BIP

Komunikat z dnia 3.03.2011 r.

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej i remontowej.

W związku z powyższym od dnia 4 marca 2011 roku banki kredytujące mają prawo wznowić przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne i remontowe.

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wnioski pozostawione bez rozpatrzenia zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch03.03.2011
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik03.03.2011
Wprowadzone przez:Anna Czyż03.03.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 03.03.2011