BIP

Komunikat z dnia 30.09.2020 r.

o wysokości stopy referencyjnej

stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych,
o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania


Stopa referencyjna obowiązująca w IV kwartale 2020 roku wynosi  2,24 %.

 

„Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). Dokument nie wymaga stempla ani podpisu.”

Wytworzone przez:Magdalena Żurawińska30.09.2020
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński30.09.2020
Wprowadzone przez:Agnieszka Horaczy-Modrzejewska30.09.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 05.10.2020