A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat z dnia 22.10.2010 r.

Komunikat

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii remontowej. 

W związku z powyższym od dnia 23 października 2010 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o premie remontowe. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi po ustaniu okresowego braku wolnych środków. 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż wnioski pozostawione bez rozpatrzenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków Funduszu. 

Informujemy także, iż wnioski o udzielenie premii kompensacyjnej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Wytworzone przez: Przemysław Osuch 22/10/10
Zatwierdzone przez: Danuta Bruzik 22/10/10
Wprowadzone przez: Piotr Pietrzykowski 22/10/10
Historia zmian
Zmiana dnia: 2010-12-17