BIP

Komunikat z dnia 22.10.2010 r.

Komunikat

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii remontowej. 

W związku z powyższym od dnia 23 października 2010 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o premie remontowe. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi po ustaniu okresowego braku wolnych środków. 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż wnioski pozostawione bez rozpatrzenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków Funduszu. 

Informujemy także, iż wnioski o udzielenie premii kompensacyjnej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch22.10.2010
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik22.10.2010
Wprowadzone przez:Piotr Pietrzykowski22.10.2010

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010