A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat z dnia 21 listopada 2013 roku

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że Fundusz Termomodernizacji i Remontów został zasilony środkami umożliwiającymi procedowanie wniosków z 2013 roku, oczekujących na przyznanie premii, dla których wystawiono komunikat o braku wolnych środków.
Po dokonaniu weryfikacji audytów zostaną niezwłocznie podjęte decyzje o przyznaniu premii.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego poinformuje w odrębnym komunikacie o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Bank powiadomi wówczas także o limitach przyznanych dla premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej.

Wytworzone przez: Przemysław Osuch 21/11/13
Zatwierdzone przez: Danuta Bruzik 21/11/13
Wprowadzone przez: Monika Strzelczak 21/11/13
Historia zmian
Zmiana dnia: 2013-11-21