BIP

Komunikat z dnia 14.11.2011 r.

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej.

W związku z powyższym od dnia 15 listopada 2011 roku banki kredytujące mają prawo wznowić przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne.

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż wznowił procedurę rozpatrywania wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch14/11/11
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk14/11/11
Wprowadzone przez:Anna Czyż14/11/11
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-11-15
Zmiana dnia: 2011-11-14
Zmiana dnia: 2011-11-14
Zmiana dnia: 2011-11-14
Zmiana dnia: 2020-10-27