BIP

Komunikat z dnia 13.11.2013

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w związku z zamiarem udzielania tym bankom przez BGK gwarancji portfela kredytowego, w rozumieniu art. 128b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego, na podstawie umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, w ramach realizacji znowelizowanego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".

Wytworzone przez:Joanna Skowronek13.11.2013
Zatwierdzone przez:Zbigniew Klepacki13.11.2013
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak13.11.2013

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 12.11.2013