BIP

Komunikat z dnia 12 sierpnia 2013 roku

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 8 sierpnia 2013 roku posiadał 14,3 mln zł wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii kompensacyjnej.

Jednocześnie informujemy o utrzymującym się braku wolnych środków na rachunku Funduszu w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej i remontowej.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch12.08.2013
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik12.08.2013
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak12.08.2013

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 12.08.2013