BIP

Komunikat z dnia 11.08.2011 r.

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej.

W związku z powyższym od dnia 12 sierpnia 2011 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi po ustaniu okresowego braku wolnych środków w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż wnioski pozostawione bez rozpatrzenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków na rachunku Funduszu w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej.

Informujemy także, iż wnioski o udzielenie premii remontowej i kompensacyjnej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch11.08.2011
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch11.08.2011
Wprowadzone przez:Adrianna Lepka11.08.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 11.08.2011