A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat z dnia 02 stycznia 2014r.

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku BGK posiadał następujące środki w ramach limitów dla poszczególnych premii:

 

termomodernizacyjnej - 60,7 mln zł;

remontowej – 23,5 mln zł;

kompensacyjnej – 15,3 mln zł.

 

W związku z powyższym od dnia 3 stycznia 2014 roku banki kredytujące mają prawo wznowić przyjmowanie wniosków o premie.

 

Ponadto informujemy, że środki zapisane w ustawie budżetowej na rok 2014 w kwocie 20 mln zł przeznaczone zostaną, zgodnie z projektem planu finansowego FTiR,  na premie kompensacyjne.

Wytworzone przez: Przemysław Osuch 02/01/14
Zatwierdzone przez: Danuta Bruzik 02/01/14
Wprowadzone przez: Magdalena Soroczyńska 02/01/14
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-01-02