BIP

Komunikat z 9 października 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2020 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 119,3 mln zł;
  • remontowej – 25,4 mln zł;
  • kompensacyjnej – 38,2 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2020 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 175,3 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

Wytworzone przez:Tomasz Makowski09.10.2020
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch09.10.2020
Wprowadzone przez:Andżelika Sokół09.10.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020