BIP

Komunikat z 9 kwietnia 2021 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2021 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 610.526.920,90.

Wytworzone przez:Marcin Janusz09.04.2021
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk09.04.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska09.04.2021