BIP

Komunikat z 8 stycznia 2021 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2020 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 610.849.251,02 zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz08.01.2021
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk08.01.2021
Wprowadzone przez:Andżelika Sokół08.01.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 08.01.2021