BIP

Komunikat z 8 października 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2018 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 601.708.631,05 zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz07.10.2018
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk07.10.2018
Wprowadzone przez:Karolina Świstak07.10.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020