BIP

Komunikat z 7 stycznia 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 153,9 mln zł;
  • remontowej - 44,6 mln zł;
  • kompensacyjnej - 49,7 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2019 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 180,0 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

Wytworzone przez:Tomasz Makowski07.01.2020
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch07.01.2020
Wprowadzone przez:Sylwia Małecka07.01.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020