BIP

Komunikat z 7 października 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2016 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 594 279 690,68 zł.

Wytworzone przez:Elwira Mroczkowska07.10.2016
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik07.10.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz07.10.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020