BIP

Komunikat z 6 października 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2015 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 104,7 mln zł;
  • remontowej - 14,3 mln zł;
  • kompensacyjnej - 11,9 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski06/10/15
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk06/10/15
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz06/10/15
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-10-06
Zmiana dnia: 2020-10-27