BIP

Komunikat z 6 lipca 2020 r.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że 30 czerwca 2020 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 137,4 mln zł;
  • remontowej – 34,4 mln zł;
  • kompensacyjnej – 42,0 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że 30 czerwca 2020 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 178,5 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

 

Wytworzone przez:Tomasz Makowski06.07.2020
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch06.07.2020
Wprowadzone przez:Kinga Zembrzuska06.07.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 06.07.2020
Zmiana dnia: 06.07.2020