BIP

Komunikat z 5 kwietnia 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2017 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 593 768 807,87 zł.

Wytworzone przez:Elwira Mroczkowska05.04.2017
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik05.04.2017
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz05.04.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020