BIP

Komunikat z 4 października 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2016 r. posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 70,7 mln zł;
  • remontowej - 15,9 mln zł;
  • kompensacyjnej - 22,7 mln zł.

 

Wytworzone przez:Tomasz Makowski04.10.2016
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk04.10.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz04.10.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020