BIP

Komunikat z 4 lipca 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2016 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 593.419.772,02 zł.

Wytworzone przez:Przemysław Osuch04.07.2016
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik04.07.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz04.07.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020