BIP

Komunikat z 4 kwietnia 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2017 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 64,3 mln zł;
  • remontowej - 13,3 mln zł;
  • kompensacyjnej - 22,8 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski04.04.2017
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk04.04.2017
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz04.04.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020