BIP

Komunikat z 4 kwietnia 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2016 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 115,7 mln zł;
  • remontowej - 33,4 mln zł;
  • kompensacyjnej - 39,9 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski04.04.2016
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk04.04.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz04.04.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020