BIP

Komunikat z 3 stycznia 2019 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 234,8 mln zł;
  • remontowej - 29,6 mln zł;
  • kompensacyjnej - 26,8 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski03.01.2019
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński03.01.2019
Wprowadzone przez:Karolina Świstak03.01.2019

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020