BIP

Komunikat z 3 stycznia 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 79,2 mln zł;
  • remontowej - 18,4 mln zł;
  • kompensacyjnej - 28,7 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski03.01.2017
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk03.01.2017
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz03.01.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020