BIP

Komunikat z 3 października 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 2 października 2017 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 19,6 mln zł
  • remontowej - 8,3 mln zł
  • kompensacyjnej - 7,3 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski03.10.2017
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk03.10.2017
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska03.10.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020