BIP

Komunikat z 3 lipca 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2017 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 38,8 mln zł;
  • remontowej - 3,1 mln zł;
  • kompensacyjnej - 11,8 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski03/07/17
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk03/07/17
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska05/07/17
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-10-27