BIP

Komunikat z 3 lipca 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2017 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 38,8 mln zł;
  • remontowej - 3,1 mln zł;
  • kompensacyjnej - 11,8 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski03.07.2017
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk03.07.2017
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska05.07.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020