BIP

Komunikat z 25.04.2022 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2022 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 609,73 mln zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz25.04.2022
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk25.04.2022
Wprowadzone przez:Krzysztof Łysoń25.04.2022

Historia zmian

Zmiana dnia: 25.04.2022