BIP

Komunikat z 23 października 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2017 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 595 667 697,10 zł.

Wytworzone przez:Elwira Mroczkowska23.10.2017
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik23.10.2017
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska23.10.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020