BIP

Komunikat z 22 grudnia 2014 r

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 22 grudnia 2014 roku posiada następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

• termomodernizacyjnej - 191,8 mln zł;
• remontowej - 46,5 mln zł;
• kompensacyjnej - 16,1 mln zł.

Wytworzone przez:Tomasz Makowski22.12.2014
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk22.12.2014
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska22.12.2014

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 22.12.2014