BIP

Komunikat z 21 grudnia 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 20 grudnia 2015 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 132,3 mln zł;
  • remontowej - 34,6 mln zł;
  • kompensacyjnej - 52,3 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski21.12.2015
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk21.12.2015
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz21.12.2015

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020