BIP

Komunikat z 20 stycznia 2021 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 106,6 mln zł;
  • remontowej – 14,8 mln zł;
  • kompensacyjnej – 34,1 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2020 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 175,5 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

Wytworzone przez:Tomasz Makowski20.01.2021
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch20.01.2021
Wprowadzone przez:Anna Lipska20.01.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 20.01.2021
Zmiana dnia: 20.01.2021