BIP

Komunikat z 20 lipca 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2018 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 600.291.498,80 zł.

Wytworzone przez:Janusz Marcin20.07.2018
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk20.07.2018
Wprowadzone przez:Elżbieta Troszczyńska20.07.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 20.07.2018
Zmiana dnia: 20.07.2018