BIP

Komunikat z 2 października 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2018 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 158,7 mln zł;
  • remontowej - 5,3 mln zł;
  • kompensacyjnej - 18,3 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski02.10.2018
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński02.10.2018
Wprowadzone przez:Elżbieta Troszczyńska02.10.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 02.10.2018
Zmiana dnia: 02.10.2018