BIP

Komunikat z 2 Lipca 2021 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30czerwca 2021 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 61,8 mln zł;
  • remontowej – 20,4 mln zł;
  • kompensacyjnej – 20,6 mln zł.

 

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30czerwca 2021 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 177,1 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Programu STOP SMOG obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wytworzone przez:Tomasz Makowski02.07.2021
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch02.07.2021
Wprowadzone przez:Aleksandra Chuda02.07.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 02.07.2021