BIP

Komunikat z 2 lipca 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2018 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 171,8 mln zł;
  • remontowej - 14,2 mln zł;
  • kompensacyjnej - 23,0 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski02.07.2018
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch02.07.2018
Wprowadzone przez:Elżbieta Troszczyńska02.07.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 02.07.2018