BIP

Komunikat z 2 Kwietnia 2021 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2021 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 94,2 mln zł;
  • remontowej – 7,9 mln zł;
  • kompensacyjnej – 30,4 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2021 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 179,4 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Programu STOP SMOG obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wytworzone przez:Tomasz Makowski02.04.2021
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch02.04.2021
Wprowadzone przez:Andżelika Sokół02.04.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 02.04.2021