BIP

Komunikat z 2 kwietnia 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2020 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 146,0 mln zł;
  • remontowej – 40,4 mln zł;
  • kompensacyjnej – 47,2 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2020 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 179,9 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

 

Wytworzone przez:Tomasz Makowski02.04.2020
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch02.04.2020
Wprowadzone przez:Kinga Zembrzuska02.04.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020