BIP

Komunikat z 2 kwietnia 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2015 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 162,7 mln zł;
  • remontowej - 41,7 mln zł;
  • kompensacyjnej - 8,7 mln zł.

 

Wytworzone przez:Tomasz Makowski02/04/15
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk02/04/15
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak02/04/15
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-04-02
Zmiana dnia: 2020-10-27