BIP

Komunikat z 18 kwietnia 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2018 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 598.579.737,60 zł.

Wytworzone przez:Janusz Marcin18.04.2018
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk18.04.2018
Wprowadzone przez:Elżbieta Troszczyńska18.04.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 18.04.2018