BIP

Komunikat z 17 stycznia 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2017 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 593.324.210,90 zł.

Wytworzone przez:Elwira Mroczkowska17/01/18
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik17/01/18
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska17/01/18
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-10-27