BIP

Komunikat z 17 stycznia 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2017 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 593.324.210,90 zł.

Wytworzone przez:Elwira Mroczkowska17.01.2018
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik17.01.2018
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska17.01.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020