BIP

Komunikat z 17 listopada 2014 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 12 listopada 2014 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 55,0 mln zł;
  • remontowej - 18,3 mln zł;
  • kompensacyjnej - 8,1 mln zł.

 

Wytworzone przez:Tomasz Makowski17/11/14
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk17/11/14
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak17/11/14
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-11-17
Zmiana dnia: 2020-10-27