BIP

Komunikat z 16 stycznia 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2016 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 592 190 456,32 zł.

Wytworzone przez:Elwira Mroczkowska16.01.2017
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk16.01.2017
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz16.01.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020