BIP

Komunikat z 16 lipca 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na 30 czerwca 2020 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 612.269.766,27 zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz16.07.2020
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk16.07.2020
Wprowadzone przez:Kinga Zembrzuska16.07.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020