BIP

Komunikat z 16 lipca 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na 30 czerwca 2020 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 612.269.766,27 zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz16/07/20
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk16/07/20
Wprowadzone przez:Kinga Zembrzuska16/07/20
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-10-27