BIP

Komunikat z 15 kwietnia 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2020 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 612.551.332,91 zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz15/04/20
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk15/04/20
Wprowadzone przez:Sylwia Małecka15/04/20
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-04-15
Zmiana dnia: 2020-10-27