BIP

Komunikat z 15 kwietnia 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2020 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 612.551.332,91 zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz15.04.2020
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk15.04.2020
Wprowadzone przez:Sylwia Małecka15.04.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 15.04.2020