A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat z 14 lutego 2019 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 10 lutego 2019 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 138,3 mln zł;
  • remontowej - 41,4 mln zł;
  • kompensacyjnej - 42,4 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 10 lutego 2019 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 180,0 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

Wytworzone przez: Tomasz Makowski 14/02/19
Zatwierdzone przez: Przemysław Osuch 14/02/19
Wprowadzone przez: Karolina Świstak 14/02/19