BIP

Komunikat z 14 lutego 2019 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 10 lutego 2019 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 138,3 mln zł;
  • remontowej - 41,4 mln zł;
  • kompensacyjnej - 42,4 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 10 lutego 2019 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 180,0 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

Wytworzone przez:Tomasz Makowski14.02.2019
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch14.02.2019
Wprowadzone przez:Karolina Świstak14.02.2019

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020