BIP

Komunikat z 13 lipca 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2017 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 594 693 784,58 zł.

Wytworzone przez:Elwira Mroczkowska13/07/17
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik13/07/17
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska13/07/17
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-10-27