BIP

Komunikat z 13 lipca 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2017 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 594 693 784,58 zł.

Wytworzone przez:Elwira Mroczkowska13.07.2017
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik13.07.2017
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska13.07.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020