BIP

Komunikat z 12 maja 2014 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz 1459 z późn zm.), informuje o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej.

W związku z powyższym od 13 maja 2014 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi po ustaniu okresowego braku wolnych środków.

Ponadto informujemy, iż wnioski pozostawione bez rozpatrzenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków na rachunku Funduszu w ramach limitu premii termomodernizacyjnej.

Wnioski o udzielenie premii remontowej i kompensacyjnej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Wytworzone przez:Tomasz Makowski12.05.2014
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk12.05.2014
Wprowadzone przez:Anna Czyż12.05.2014

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 12.05.2014