BIP

Komunikat z 11 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej.

Na dzień 11 sierpnia 2014 roku BGK posiadał następujące środki w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 44,3 mln zł;
  • remontowej - 23,2 mln zł;
  • kompensacyjnej - 15,2 mln zł.

W związku z powyższym od dnia 12 sierpnia 2014 roku banki kredytujące mają prawo wznowić przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne.

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wnioski pozostawione bez rozpatrzenia zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności.

Wytworzone przez:Toamsz Makowski11.08.2014
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk11.08.2014
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak11.08.2014

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 22.12.2014
Zmiana dnia: 11.08.2014