BIP

Komunikat z 10 stycznia 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2019 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 609.850.761,13 zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz10.01.2020
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk10.01.2020
Wprowadzone przez:Marta Żywolewska10.01.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 10.01.2020