BIP

Komunikat z 10 stycznia 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2019 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 609.850.761,13 zł.

Wytworzone przez:Marcin Janusz10/01/20
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk10/01/20
Wprowadzone przez:Marta Żywolewska10/01/20
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-01-10
Zmiana dnia: 2020-10-27